English

היסטוריה

מרגע הקמתה ביולי 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה, עמותת ישר לחייל דואגת לצרכים הבסיסיים של חיילי צה"ל. במהלך המלחמה, משפחת מושקוביץ ממיאמי וקבוצה קטנה של מתנדבים, עבדו יחד וקנו, אספו וארזו חבילות עם ציוד נצרך (מוצרי היגיינה,קרם הגנה, מגבות, גופיות ועוד) והעבירו אותם ישירות לחיילים בחזית. לעיתים, אף נאלצו המתנדבים לתפוס מחסה מפני קטיושות שנורו על האזור. הם נסעו הרחק צפונה אל מעבר לנקודה בה יושבים אזרחים, על מנת להעביר אספקה לחיילים המתניידים במהירות וזקוקים לציוד. המתנדבים פגשו חיילים בכניסה ללבנון ושלחו ציוד נוסף גם לחיילים בתוך לבנון.

המבצע, שכונה בזמנו על ידי המתנדבים "מבצע נקודות צפוניות", תועד במצלמה בזמן אמת והתמונות מצורפות כאן.

 מבצע נקודות צפוניות התאפשר בגלל התרומה החיונית של משפחת מושקוביץ שהצהירה כי "ליבנו ונשמתנו אתכם" וחיפשו דרך לעזור לחיילים שסיכנו את חייהם על מנת להגן על ישראל.

בתום המלחמה, המשיכו המתנדבים לקבל בקשות לציוד ממפקדים בצה"ל. בתגובה לצורך שהתעורר הקמנו את "ישר לחייל" שהוכר כעמותה בישראל ובארה"ב שמטרתה לעזור לחיילי צה"ל המשרתים בחזית ולדאוג להם בזמן שהם מגנים על המולדת היהודית.

ישר לחייל, יוצאת דופן במגוון דרכים. ראשית, בזכות תמיכה מתמשכת של משפחת תורמים הדואגים להוצאות האדמיניסטרטיביות והיומיומיות, כל התרומות מגורמים אחרים מגיעים ישר לחיילים. שנית, מרגע ההקמה, נוצרו קשרים חזקים בין מנהל העמותה לבין מפקדים בצה"ל המאפשרים לנו לבחון את הצרכים של החיילים מקרוב ולמלא אותם. ולבסוף, ישר לחייל, מביאה את הציוד הישר לבסיסים ומדברים ישירות עם החיילים ומזכירים להם שאנחנו עומדים מאחוריהם ויש להם תמיכה יהודית בינלאומית רחבה.

ישר לחייל מתמקדת באותם חיילים קרביים, המשרתים בחזית ודואגים לבטחון ישראל. אנחנו פונים באופן שגרתי ליחידות בצפון הארץ, בגבול לבנון וסוריה ובדרום הארץ בגבול עם מצרים, לחיילים בגבול עם עזה וליחידות מובחרות.