English

משימה

ישר לחייל מביאה לחיילי צה"ל מה שהם צריכים, ברגע שהם צריכים.

ישר לחייל פיתחה מערכת יחסים עם מפקדים בכל הארץ הממהרים ליצור קשר עם נציגנו לבקשת סיוע ליחידה כולה ולחייל היחיד. אך לא נחכה רק לשמוע מהם. נציגינו בתנועה מתמדת, מבקרים בבסיסים ברחבי הארץ, בגבולות ובמקומות מרוחקים ובודקים אם יש מחסור. ברגע שמזהים את הבעיה, אנחנו מגדירים לנו למטרה לפתור אותה.