English

אמץ יחידה

אמץ יחידה
By: admin
In:
דצמ 11, 2014

ארגונים,בתי כנסת, בתי ספר, ומשפחות יכולות לאמץ יחידה בצה"ל. השתתפות בתוכנית תהיה הזדמנות להתכתב עם חייל בפרטי וכמו כן ללמוד על ההסטוריה של יחידה מסויימת זו ועל תפקידה בשמירה על מדינת ישראל מאז הקמתה. ע"י מתן תמיכה כספית ביחידה, המאמצים מבטיחים שלחיילים יהיה מוצרים חיוניים שלצבא אין תקציב לכספקו, כגון לבוש חורף, שלוקרים, ציוד כושר ועוד פריטים חשובים.

ניתן לארגן ביקורים ביחידה המאומצת כאשר חברים בארגון באים לישראל.

תרומה