English

הקרן לחיילים בודדים

הקרן לחיילים בודדים
By: admin
In:
דצמ 11, 2014

ישנם 7000 חיילים בצה"ל המוגדרים כחיילים בודדים. הם מגיעים מרקעים שונים, מכל קצוות העולם, עם דבר אחד במשותף- הם אנשים יוצאי דופן שמשאירים מאחור משפחה, חברים ואת הנוחיות של הבית על מנת להגן על המולדת היהודית.

ישנם גם כן חיילים ישראלים המוגדרים כחיילים בודדים- אלו שאינם בקשר כלל עם משפחתם. משפחות שאינם תומכים בשירות בצבא, או משפחה שניתקה קשר עם החייל/ת בעקבות קשיים כספיים ואחרים. החיילים הללו במצוקה במהלך השירות הצבאי. הם צריכים להתמודד עם אתגרים פסיכולוגיים ופיננסיים בנוסף לקשיים היומיומיים של שירות בצבא.

המקרים האלה, ישר לחייל מספרת לחיילים הבודדים מה שהם צריכים, מתי שהם צריכים. במהלך השנים חילקה ישר לחייל תווי מזון, מיטות, מוצרי חשמל בסיסיים ומעל להכל מקום לפנות אליו בשעת הצורך. מבלי קשר בנסיבות ישר לחייל שם לעזור ולתמוך.

עזרו לישר לחייל לתמוך בחיילים המסורים האלה ויעדו את תרומתכם לקרן לחיילים בודדים.

Donate