English

הקרן לחיילים פצועים

16717813359_f385446ed0_o
הקרן לחיילים פצועים
By: admin
In:
דצמבר 11, 2014

בזמן מלחמה, ולצערנו גם בזמן שלום, חיילים נפצעים בפעילויות ובשדה הקרב. צה"ל מספק שירות רפואי מצוין ודואג לחייל ולמשפחתו. עם זאת, תמיד ישנם צרכים נוספים, כל מקרה לגופו- ממכשירים לשיקום, ציוד אישי שאבד בשדה הקרב ועד תמיכה נפשית לחייל ולמשפחתו.

מאז הקמתה, ישר לחייל מבקרת ומספקת כל תמיכה וכל דבר שיקל על כאב החיילים הפצועים.

תרומה