English

קמפיין השלוקרים

16716549610_9d9743c34d_o
קמפיין השלוקרים
By: admin
In:
דצמבר 11, 2014

בסתיו , באביב ובקיץ מזג האוויר בישראל חם ויבש וחיילים ברחבי הארץ נמצאים בשמש הקודחת שעות רבות במהלך היום. בתנאים כאלו, שתיית מים חיונית במהלך כל שעות היום.

בהתאם לכך מחייב צה"ל את חייליו להסתובב באופן קבוע עם אספקת מים במיכל שיתופי. לאחר זמן קצר הופכים המים לחמים והם אינם נגישים מספיק לכל חייל. באמצעות שלוקרים ניתן לוודא כי לכל חייל תהיה אספקת מים אישית, קרה ונגישה שקלה לנשיאה.

אלפים חולקו והתגובות החיוביות מדברות בעד עצמן.

תרומה