תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול

1440
תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול
By: admin
In:
יחידות:
פברואר 21, 2017

ישר לחייל תרמה 26 מעילי פליזים ליחידת ימ"ס ממשר הגבול!

יחידות: