תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול

תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול
By: admin
In:
מרץ 9, 2017

ישר לחייל תרמה 30 מעילי פליזים ליחידת ימ"ס ממשמר הגבול!