תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול

תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול
By: admin
In:
מרץ 27, 2017

ישר לחייל תרמה 75 מעילי פליזים, כובעים, חמוצארים, גרביים וכפפות תרמיות למשמר הגבול!