תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול

תרומות לחיילי צה"ל – משמר הגבול
By: admin
In:
מרץ 27, 2017

תודה לתרומה של 100 מעילי הפליזים למשמר הגבול באזור מודיעין!