תרומות לחיילי צה"ל – נח"ל

תרומות לחיילי צה"ל – נח"ל
By: admin
In:
יול 6, 2017

תודה לעזרה של הקרן סיוע לישראל עם התרומה של השלושה מתקני מתח לחיילים של נח"ל!