תרומות לחיילי צה"ל – נח"ל

932 exercise
תרומות לחיילי צה"ל – נח"ל
By: admin
In:
יחידות:
יולי 6, 2017

תודה לעזרה של הקרן סיוע לישראל עם התרומה של השלושה מתקני מתח לחיילים של נח"ל!

יחידות: