English

תרומות לחיילי צה"ל

תרומות לחיילי צה"ל
By: admin
In:
ינו 15, 2018

ראש הממשלה פוגש חיילים עם צורכים מיוחדים שלובשים פליזים שתרמנו! נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל האנשים הנפלאים האלו שמתנדבים לשראת בצבא!