English

תרומות לחיילי צה"ל

23380008_1675198592521779_7054008329635546665_n
תרומות לחיילי צה"ל
By: admin
In:
נובמבר 28, 2017

הצלחנו לספק כמות עצומה של מוצרי טואלטיקה ואספקה ​​בסיסיים לבסיס שבו משרתים חיילים מקבוצות אוכלוסייה שונות! רבים מהחיילים מגיעים מרקע מקופח והם יכולים לקבל את האספקה ​​מעובדים סוציאליים צבאיים על בסיס נחוץ!