English

תרומות לחיילי צה"ל

תרומות לחיילי צה"ל
By: admin
In:
נוב 28, 2017

הצלחנו לספק כמות עצומה של מוצרי טואלטיקה ואספקה ​​בסיסיים לבסיס שבו משרתים חיילים מקבוצות אוכלוסייה שונות! רבים מהחיילים מגיעים מרקע מקופח והם יכולים לקבל את האספקה ​​מעובדים סוציאליים צבאיים על בסיס נחוץ!