עברית

HELPING ISRAELI SOLDIERS

HELPING ISRAELI SOLDIERS
By: admin
In:
Nov 28, 2017

We provided fleece jackets to soldiers with special needs!