עברית

Helping Israeli Soldiers- Bach Nachal

Helping Israeli Soldiers- Bach Nachal
By: admin
In:
May 25, 2016

Yashar LaChayal donated 130 sport suits to the soldiers of Bach Nachal!