עברית

Helping Israeli Soldiers- Combat Engineering 603

Helping Israeli Soldiers- Combat Engineering 603
By: admin
In:
Tags:
Jan 4, 2016

Yashar LaChayal donated 50 fleece jackets to Combat Engineering 603!

IDF Units: