עברית

Helping Israeli Soldiers – Kfir

Helping Israeli Soldiers – Kfir
By: admin
In:
Sep 1, 2016

Yashar LaChayal donated 600 shirts to the IDF’s Kfir Brigade​!