עברית

Warm Corner in Ma’ale Hever

Warm Corner in Ma’ale Hever
By: admin
In:
May 9, 2018

We opened a new Warm Corner in Maále Hever, where soldiers can go to rest and enjoy free food and beverages!