עברית

Helping Israeli Soldiers- Palchan Nachal

palsar-golani
Helping Israeli Soldiers- Palchan Nachal
By: admin
In:
Tags:
Aug 21, 2016

We donated 27 sport outfits to Palchan Nachal!

IDF Units: