English

הצלחות

תרומות לחיילי צה"ל

ראש הממשלה פוגש חיילים עם צורכים מיוחדים שלובשים פליזים שתרמנו! נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל האנשים הנפלאים האלו שמתנדבים לשראת בצבא!

Read more ›
תרומות לחיילי צה"ל

הצלחנו לספק כמות עצומה של מוצרי טואלטיקה ואספקה ​​בסיסיים לבסיס שבו משרתים חיילים מקבוצות אוכלוסייה שונות! רבים מהחיילים מגיעים מרקע מקופח והם יכולים לקבל את האספקה ​​מעובדים סוציאליים צבאיים על בסיס נחוץ!

Read more ›
Load More